ENGLISH

Privacy Policy

 

Certain parts of our web store require you to register first. You will then need to provide information about yourself and choose a username. We use this to create an account, which you can log in to with that username and a password of your choice.

For this we use your e-mail address, name and address details and telephone number. We need this because of the contract we conclude with you. We will keep this information until you cancel the account.

We keep this information so that you do not have to fill it in again and again and so that we can contact you in the context of the execution of the agreement. You can change information through your account whenever you want.

 

Statistics and profiling

We keep statistics about the use of our web store. With these statistics we improve our web store, for example to show only relevant information. We may combine your personal data to learn more about you. Of course we will respect your privacy at all times. If you do not want this, you can always report this to us.

For this we use your google analytics. We do this on the basis of your permission. We keep this information for six weeks.

 

Provision to other companies or institutions

With the exception of the partners mentioned above, we will under no circumstances give your personal data to other companies or institutions, unless we are legally obliged to do so (for example, if the police require this in the event of a suspicion of a crime).

 

Statistics

We keep statistics about the use of our webshop.

 

Cookies

Our web store uses cookies. Cookies are small files in which we can store information so that you do not have to fill it in every time. But we can also see that you visit us again.

When you visit our webshop for the first time, we show a message with an explanation about cookies. We will hereby ask for your consent to the use of these cookies.

You can disable the placing of cookies via your browser, but some things in our webshop will no longer work properly.

We have made agreements with other companies that place cookies about the use of cookies. However, we do not have full control over what they do with the cookies themselves. So also read their privacy statements. (Note: these can change regularly).

DUTCH

Privacy Policy

 

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naw-gegevens en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

 

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw google analytics. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes weken.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

 

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).